Solucions Electroquímiques Ambientals

Serveis Ambientals

e-Watts ofereix al client tota una sèrie de serveis, per a l’òptima execució de les diferents solucions ambientals: Estudis de viabilitat, Controls analítics, Enginyeria/projectes, Pilotatges industrials, Estudis d’impacte i Peritatges ambientals.

Estudis de tractabilitat i viabilitat (e-TRS)

Estudis previs ( Go / No Go ) , i proves pilot de laboratori, per a veure la viabilitat dels tractaments electroquímics i calcular:

Eficiència del procés de tractament proposat
Costos d’inversió (Capex)
Costos d’explotació (Opex)

Laboratori d’anàlisi ambiental: (e-LAS)

Matrius analitzables

 • Aigües: de procés, subterrànies, industrials i residuals.
 • Residus: líquids i sòlids.
 • Gasos: emissions / immissions.
 • Sòls contaminats

Tipus d’anàlisi

 • Inorgànics: Espectroscòpia, electrometria, Cromatografia Iònica, ICP-Masses.
 • Orgànics: GC-MS, HPLC-MS, ANAR, RMN…
 • Ecotoxicològics: microalgues, micro crustacis, peixos, Microtox, Tests de germinació.
 • Biodegradabilitat: Tests OCDE en aigües i sòls, respirometries.

Serveis d’enginyeria integrals (e-ENS)

 • Pilotatges Industrials – Valoració econòmica opex-capex
 • Disseny de processos i reactors
 • Avantprojectes i projectes executius
 • Direcció de projectes i obres
 • Posada en marxa de tractaments
 • Serveis de control remot d’instal·lacions de tractament
 • Manteniment i explotació d’instal·lacions

Peritatges i estudis d’impacte (e-SIS)

Peritatges (e-S)

 • Informes periciales.
 • Asistencia a juicios.
 • Cálculo de pasivos ambientales.

Estudis d’impacte ambiental (e-SIM)

 • Establir les condicions ambientals inicials.
 • Identificar els tipus d’impactes en els diferents vectors.
 • Estimar l’extensió i magnitud dels impactes.
 • Interpretar el significat dels impactes.
 • Informe final, comunicant els resultats.

Projectes d’optimització en la gestió integral de residus:

 • C
 • Caracterització dels diferents residus.
 • Minimització en origen.
 • Valorització material i/o energètica.
 • Alternatives de gestió i eliminació.

Business cases

Industria Automoció

VEURE +

Industria Química

VER +

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat o vols més informació sobre els nostres serveis o productes, posa’t en contacte amb nosaltres.

CONTACTA