Solucions Electroquímiques Ambientals

Business Cases

Indústria del sector Químic

 • Residus líquids generats: 3.000T/a
 • Característiques del residu: residu tòxic amb 80.000 mgO2/l de COD
 • Tractament inicial; incineració externa.
 • Tractament electroquímic “in situ”. e-EOTph + w-MET 
ANTIC
TRACTAMENT
COST/ANY
TRACTAMENT
ANTIC
COST
ANUAL
RESIDUS
TRACTAMENT
NOU
COST/ANY
TRACTAMENT
NOU
COST ANUAL
RESIDUS I %
MINIMITZACIÓ
COST DE LA
PLANTA DE TRACTAMENT

AMORTITZACIÓ
DE LA PLANTA
PER REDUCCIÓ DE COSTOS
RESIDU LÍQUID
I GESTIÓ
EXTERNA TOTAL
1.200.000€/anye-EOTph+RO108.000€/any0€/any
Mínim -100%
650.000€8 mesos

Indústria del sector Automoció

 • Cabal total d’aigües a tractar: 70m3/h; 26.000m3/a Característiques
 • del residu: agus residuals procedents de cabina de pintures
 • Tractament inical: físic-químic amb clorur fèrric i calç
 • Tractament electroquímic: e-ECT + w-MET
ANTIC
TRACTAMENT
COST/ANY
TRACTAMENT
ANTIC
COST
ANUAL
RESIDUS
TRACTAMENT
NOU
COST/ANY
TRACTAMENT
NOU
COST ANUAL
RESIDUS I %
MINIMITZACIÓ
COST DE LA
PLANTA DE TRACTAMENT
AMORTITZACIÓ
DE LA PLANTA
PER REDUCCIÓ DE COSTOS
FÍSIC-QUÍMIC720.00€605.000€/anye-ECT+RO288.000€
75% recuper.
150.000€
Mínim -75%
850.000€1 any

Indústria del sector Farmacèutic

 • Cabal total d’aigües a tractar: 200m3/dia. 60.000m3/a 
 • Cabal de residus líquids a tractar: 5.000m3/a 
 • Característiques dels residus: alta càrrega orgànica
 • Tractament actual dels residus: gestió externa
 • Tractament de les aigües: físic-quimico amb clorur fèrric i calç+ biològic aerobi
 • Tractament electroquímic proposat.
 • Aigües residuals: e-ECT (sustitucion del F/Q actual)
 • Residus líquids: pretractament mitjançant w-EVT+e-*EOTph. Incorporació de les aigües a biològic
ANTIC
TRACTAMENT
COST/ANY
TRACTAMENT
ANTIC
COST
ANUAL
RESIDUS
TRACTAMENT
NOU

COST/ANY
TRACTAMENT
NOU
COST ANUAL
RESIDUS I %
MINIMITZACIÓ

COST DE LA
PLANTA DE TRACTAMENT
AMORTITZACIÓ
DE LA PLANTA
PER REDUCCIÓ DE COSTOS
FÍSIC-QUÍMIC + BIOLÒGIC420.00€1.200.000€/anye-EC/EO +BIO300.000€240.000€
Mínim -80%
1.450.000€1,4 anys

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat o vols més informació sobre els nostres serveis o productes, posa’t en contacte amb nosaltres.

CONTACTA