Solucions Electroquímiques Ambientals

R+D

 e-Watts té com a base del seu ADN, el desenvolupament tecnològic i la realització de nous projectes R+D, per a l’evolució continuada de la seva tecnologia i processos, adaptant-se als nous reptes per a la millora ambiental.

Innovació

 • e-Watts Technologies S.L. realitza de manera contínua R+D com a part del seu ADN i filosofia.
 • Participa tant en projectes nacionals com internacionals.
 • Participa conjuntament amb els seus clients en projectes R+D per a l’evolució del producte, tecnologia i aplicacions.

Patents

 • Registre de patents basades en el disseny i processos aplicats a la utilització de la tecnologia electroquímica, en els diferents vectors ambientals.
 • Evolució i millora de patents.

RELACIÓ DE PATENTS:

 • 01– REACTOR ELECTROQUÍMIC. Nº EP. 21382141.6. 

Sistema de reactor electroquímic amb mitjans per al seu manteniment i neteja.

 • 02- SISTEMA ELECTROQUÍMIC PER A l’ESTABILITZACIÓ I INCREMENT DE BIOGÀS EN BIODIGESTORS, AMB COGENERACIÓ D’HIDROGEN (en procés de presentació).
 • 03- PROCÉS DE ELECTRO-OXIDACIÓ AVANÇADA PER Al TRACTAMENT DE COMPOSTOS ORGÀNICS BIORREFRACTARIS (en procés de presentació).
 • 04- PROCÉS ELECTROQUÍMIC PER A PRODUCCIÓ D’HIDROGEN (en procés de presentació). 
 • 05- NANOPARTÍCULES I PROCÉS ELECTROQUÍMIC PER A la REDUCCIÓ DE SALINITAT (en procés de presentació).
 • 06- TRACTAMENT ELECTROQUÍMIC DE RESIDUS AQUOSOS (en procés de presentació). 
 • 07- TRACTAMENT ELECTROQUÍMIC PER A la VALORITZACIÓ DE RESIDUS RAMADERS (en procés de presentació).

Licencias

Llicències tecnològiques i know-how

(Contractes de Llicència i/o Venda de Patents)

 • Es llicencien tecnologies i Know-how a companyies tecnològiques a nivell internacional.
 • Es poden vendre en exclusiva determinades patents per a la seva explotació internacional.

Business cases

Sector Químic

VEURE +

Sector Farmacèutic

VEURE +

Sector Automoció

VEURE +

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat o vols més informació sobre els nostres serveis o productes, posa’t en contacte amb nosaltres.

CONTACTA