Solucions Electroquímiques Ambientals

Hidrogen, Energia i Cogeneració Electroquímica (e-H)

L’electroquímica ens permet la producció, recuperació i cogeneració de l’hidrogen per a la producció d’energia verda.

Producció d’hidrogen (e-H2H).

Descripció del procés: 

 • Entrada de l’efluent al sistema electroquímic de producció d’hidrogen.
 • L’hidrogen produït va al motor d’hidrogen per a generar electricitat.
 • L’energia tèrmica generada (gasos de fuita) en el motor, es canalitza a un motor de Stirling, per a produir més energia elèctrica.

Recuperació energètica de calor residual i producció d’hidrogen (e-HRH)

Descripció del procés: 

 • Captació de la calor procedent d’un focus emissor (xemeneia, sortida de gasos) a un motor Stirling (HTR1).
 • Una part de la producció elèctrica va a autoconsum o venda a xarxa externa.
 • Una altra part dels kilowatts generats, s’utilitza per a la producció electroquímica d’hidrogen (e-HH).
 • L’hidrogen produït va a un motor d’hidrogen o com a combustible per a autoconsum (disminució del consum de gas).
 • El motor d’hidrogen genera energia elèctrica per a autoconsum o venda
 • La calor dels gasos de fuita del motor d’hidrogen, es canalitzen a un motor de Stirling (HTR2), per a la producció de més energia elèctrica.

Estabilització de Biodigestors / Increment de metà i cogeneració d’hidrogen (e-BMH)

Descripció del procés:

 • Trituració del residu inicial (en cas necessari) i preescalfament.
 • Digestió anaeròbica.
 • Producció de biogàs per a cogeneració o injecció directa a línia de gas.
 • Estabilització i augment de la producció de biogàs (T-1).
 • Extracció en continu de l’excedent de nitrogen amoniacal (T-2).
 • Generació d’hidrogen, que s’injecta en la línia de biogàs, per a la producció elèctrica (CO).
 • L’excedent de calor generada en la CO, es destina al preescalfament del residu inicial (fangs, purins, etc) i a l’assecat de la fracció sòlida obtinguda en el procés.
 • Les aigües resultants del tractament T-2 (alta qualitat), poden anar a reutilització en les pròpies instal·lacions, o a abocament.

TRACTAMENT EONit®(CH4-H2): esquema de procés

Business cases

Automotive Industry

SEE +

Chemical Industry

SEE +

Pharmaceutical
Industry

SEE +

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat o vols més informació sobre els nostres serveis o productes, posa’t en contacte amb nosaltres.

CONTACTA