Condicions d’ús i Política de privacitat

Condicions d’ús i política de privacitat per als usuaris de www.ewatts-tech.com:

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per a protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Si us plau, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Estem a la seva disposició, no dubti a contactar amb nosaltres.

Qui som?

Per a què usarem les seves dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran usats per a poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem usar les seves dades?

Les seves dades personals són necessaris per a poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

D’igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per a verificar que les seves dades personals estan segurs en tot moment.

Enviarem les seves dades a altres països?

En el món hi ha països que són segurs per a les seves dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per a sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per a poder identificar-li.

Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu moment va estar interessat/a a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, on pot formular una reclamació?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: www.agpd.es

Adreça postal:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

Via telefònica:

Tel. 901 100 099
Tel. 91 266 35 17

Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pogués ser la utilització del seu historial de compres o serveis per a poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En tal cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

Usarem les seves dades per a altres fins?

La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents a les que li hem explicat. Si, no obstant això, necessitéssim usar les seves dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.

Informació general del titular del lloc web:

En compliment del que es disposa en l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic informem els nostres usuaris que el titular del lloc web situat en el domini www.ewatts-tech.com és e-Watts technologies S.L. amb C.I.F B67367565, domiciliada en la Polígon Industrial Ca Verdalet, Carrer D Nau 91, Tordera, 08490 Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46.778, foli 96, fulla B-530616.

L’exploració del lloc web de e-Watts technologies S.L., situat en el domini www.ewatts-tech.com, i de qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, implica que l’usuari entén i accepta les “Condicions d’ús” i la “Política de Privacitat” i d’aquest lloc web. En cas que no estigui d’acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest lloc web.

Productes i serveis:

Mitjançant aquest lloc web, e-Watts technologies S.L. posa a la disposició dels usuaris informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per la societat. La informació oferta no constitueix una oferta comercial, sent necessari establir relació individual i directa amb la gestora per a conèixer les característiques de les seves inversions i els requisits de comercialització. En tot cas, la contractació dels productes i serveis de e-Watts technologies S.L. es regirà per les seves Condicions Generals i Particulars de Contractació.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els dissenys, marques, logotips, noms, imatges, gràfics, icones i altre contingut del lloc web són titularitat de e-Watts technologies S.L., gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l’accés al lloc web implica cessió per part de e-Watts technologies S.L. de tals drets als usuaris. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del mateix i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial d’aquests, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per e-Watts technologies S.L. en les presents “Condicions d’ús”. Els continguts, textos, logotips, dissenys, imatges, fotografies, i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, han estat degudament registrats i, en conseqüència, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. En cas que els usuaris desitgin utilitzar les marques, logotips, noms o qualsevol altre signe distintiu disponibles en el lloc web de e-Watts technologies S.L., poden sol·licitar l’autorització necessària posant-se en contacte amb la societat, dirigint-se a la mateixa pels mitjans de contacte indicats en les presents “Condicions d’ús”.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts del lloc web que difereixi de l’expressament permès per e-Watts technologies S.L., en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest, afectarà els seus drets i, en conseqüència, legitimarà a e-Watts technologies S.L. per a l’exercici de quantes accions, tant civils com penals, emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Accés al lloc web: L’accés a aquest lloc web és lliure i gratuït.

Enllaços:

Aquest lloc web conté enllaços amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per e-Watts technologies S.L., no sent responsable aquesta del contingut d’aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i e-Watts technologies S.L. no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria corresponent en internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. e-Watts technologies S.L. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços. Aquells usuaris que desitgin establir enllaços al present lloc web hauran d’abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el mateix o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que e-Watts technologies S.L. autoritza l’enllaç, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç al lloc web. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de cap relació entre e-Watts technologies S.L. i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi el mateix. Queda prohibit l’establiment d’enllaços al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats en internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els enllaços que, respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin al lloc web des d’altres pàgines web permetran l’accés a aquest, però no reproduiran el seu contingut en cap forma. En el cas que e-Watts technologies S.L., tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

Intercanvi o difusió d’informació.

e-Watts technologies S.L. declina tota responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts al fet que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Des de e-Watts technologies S.L. no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. e-Watts technologies S.L. no respondrà per qualsevol mal o perjudici que es pogués donar a causa d’una circumstància de força major, com: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

Actualitzacions:

e-Watts technologies S.L. no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. A pesar que e-Watts technologies S.L. desitja prestar als seus usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En tal cas, e-Watts technologies S.L. intentaria minimitzar les conseqüències d’aquesta interrupció perquè els seus usuaris es vegin afectats en la menor mesura possible, sempre que això fos possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l’usuari la interrupció del servei d’accés al present lloc web.

Comunicacions comercials:

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mitjançant l’acceptació d’aquestes “Condicions d’ús”, l’usuari autoritza expressament e-Watts technologies S.L. a remetre-li a l’adreça d’e-mail que proporcioni com a contacte comunicacions comercials promocionals o publicitàries, tret que expressament manifesti la seva oposició. L’usuari podrà abstenir-se d’acceptar aquest tipus de tractament de dades, a través del marcat del chekbox que es facilita de manera específica en el nostre formulari de contacte.

Actualització i modificació de la pàgina web:

e-Watts technologies S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-lo.

Tractament de dades de l’usuari:

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari de contacte exposat en la web, està autoritzant expressament e-Watts technologies S.L. al tractament de les seves dades personals per a poder atendre les seves peticions o consultes i per a mantenir-li informat sobre els serveis de e-Watts technologies S.L., prèvia obtenció de la seva autorització expressa. Aquestes dades s’inclouran en un fitxer titularitat de e-Watts technologies S.L. que comptarà amb totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb el que s’estableix en el RGPD (UE) 2016/679 i altra normativa vigent.

e-Watts technologies S.L. no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per a prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinència, reservant-se e-Watts technologies S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequats, inexactes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit a e-Watts technologies S.L. Responsable del Fitxer, situat en l’adreça facilitada en l’encapçalament o a través del mail info@ewatts-tech.com

Legislació i jurisdicció aplicable:

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.